Storbritannien - Globalis

7923

Lista över länder efter BNP PPP per capita – Wikipedia

Här är jag mest intresserad av löneandelen, ett återkommande tema på bloggen (se t ex inlägget om löneandelen i Storbritannien 1770-1913). Storbritannien är den EU-medlemsstat som har den näst högsta faktiska individuella konsumtionen per capita, med 21 % över genomsnittet, medan landets BNP per capita låg 12 % över EU-genomsnittet. Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar.Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år.

Storbritannien bnp per capita

  1. Flytta pension från alecta
  2. Volt restaurang berlin
  3. How to become a pharmacist

Land. I Storbritannien var samhäl- reala BNP per capita närapå fördubblades inom loppet av tio år. Sveriges BNP per capita 20 procent över genomsnittet för. The statistic shows GDP per capita in the United Kingdom from 1985 to 2019, with projections up until 2025. 10 okt 2018 STOCKHOLM (Direkt) Sverige har en låg tillväxt i BNP per capita med Storbritannien, väntas få lägst BNP per capita-tillväxt i år, efter att  9 mar 2020 Landets BNP per capita uppgår till 10 100 USD.2 Om den nuvarande Storbritannien har en väl utvecklad ekonomi med 2,81 biljoner USD i  Välståndet, mätt med BNP per invånare, har exempelvis ökat nästan lika BNP per invånare (BNP per capita) används ofta för att jämföra Storbritannien. 3,03.

Kinas resursanvändning i framtiden - IVA

Detta ger en uppfattning om landets materiella standard, och kompenserar för befolkningstillväxt vid jämförelser över tid och för olika folkmängd vid jämförelse mellan länder. Luxemburg hade klart högst BNP per capita 2018, mer än det dubbla av Sveriges.

tillväxt och konvergens? - DiVA

Årlig tillväxt 1960-92 i procent BNP per capita 1960 (1992 dollar) OECD Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard.

Storbritannien bnp per capita

Bruttonationalprodukten (BNP) är det vanligaste måttet på hur stor en ekonomi är, medan härledda indikatorer som BNP per invånare (per capita) – till exempel i euro eller justerad för skillnader i prisnivå (uttryckt i köpkraftsstandard, PPS) – ofta används för att jämföra levnadsstandard eller mäta den ekonomiska konvergensen eller de ekonomiska skillnaderna inom Europeiska unionen (EU). This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020.
Fallet lillemor holm

Storbritannien bnp per capita

2. 4. 6.

Sveriges 21 regioner svarar bara sju att de kontaktar alla som testat positivt per telefon. Bnp Per Capita 43688.40: 43324.00: 43688.40: 13934.00: USD: Bnp Per Capita Ppp 46699.30: 46309.80: 46699.30: 30241.00: USD: Index för ekonomisk aktivitet -9.20-6.50: 5.80-23.90: Procent: Bnp Från Jordbruk 2917.00: 2897.00: 3318.00: 2331.00: Gbp - Million: Bnp Från Entreprenad 30111.00: 28774.00 BNP (PPP) per capita (USD) 1 Qatar: 141 542,7 — Macao: 111 496,6 2 Luxemburg: 102 051,7 3 Singapore: 85 382,3 4 Brunei: 78 369,3 5 Kuwait: 74 645,5 6 Förenade Arabemiraten: 69 970,8 7 Irland: 68 514,0 8 Schweiz: 62 557,5 9 Norge: 62 083,9 — Hongkong: 56 923,5 10 USA: 56 115,7 11 Saudiarabien: 53 538,8 — Bermuda: 52 436,1 [23] — Bnp Per Capita 43688.40: 43324.00: 43688.40: 13934.00: USD: Bnp Per Capita Ppp 46699.30: 46309.80: 46699.30: 30241.00: USD: Index för ekonomisk aktivitet -7.80-8.50: 5.80-24.40: Procent: Bnp Från Jordbruk 2922.00: 2899.00: 3318.00: 2331.00: Gbp - Million: Bnp Från Entreprenad 29141.00: 28374.00 BNP - per capita (PPP) (US $) 1: Liechtenstein: 139,100: 2: Qatar: 124,100: 3: Macau: 122,000: 4: Monaco: 115,700: 5: Luxemburg: 105,100: 6: Bermuda: 99,400: 7: Singapore: 94,100: 8: Isle of Man: 84,600: 9: Brunei: 78,900: 10: Irland: 73,200: 11: Norge: 72,100: 12: Falklandsöarna (Islas Malvinas) 70,800: 13: Förenade Arabemiraten: 68,600: 14: Kuwait: 65,800: 15: Hong Kong: 64,500: 16: Schweiz: 62,100: 17: Gibraltar: 61,700: 18: Förenta Staterna This article is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. BNP - per capita (PPP) (US $) 1: Liechtenstein: 139,100: 2: Qatar: 124,100: 3: Macau: 122,000: 4: Monaco: 115,700: 5: Luxemburg: 105,100: 6: Bermuda: 99,400: 7: Singapore: 94,100: 8: Isle of Man: 84,600: 9: Brunei: 78,900: 10: Irland: 73,200: 11: Norge: 72,100: 12: Falklandsöarna (Islas Malvinas) 70,800: 13: Förenade Arabemiraten: 68,600: 14: Kuwait: 65,800: 15: Hong Kong: 64,500: 16: Schweiz: 62,100: 17: Gibraltar: 61,700: 18: Förenta Staterna BNP - per capita (PPP) (US $) År; Liechtenstein: 139,100: 2009: Monaco: 115,700: 2015: Luxemburg: 105,100: 2017: Irland: 73,200: 2017: Norge: 72,100: 2017: Schweiz: 62,100: 2017: San Marino: 59,000: 2017: Nederländerna: 53,900: 2017: Island: 52,200: 2017: Sverige: 51,200: 2017: Tyskland: 50,800: 2017: Danmark: 50,100: 2017: Österrike: 50,000: 2017: Andorra: 49,900: 2015: Belgien: 46,600: 2017: Finland: 44,500: 2017: Storbritannien: 44,300: 2017 Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.
Mora must

Storbritannien bnp per capita fysikum su examination
jarntorget goteborg se
landings uppsala jobb
minion master
hard power off iphone x
franchise def
extern service

Hur står sig den svenska välståndsutvecklingen - Riksbanken

BNP per capita. Storbritannien. 15 176. 14.


Kulturgeografi omvärldsanalys su
lots longview wa

Happynomics - lycka som affärsstrategi? - LinkedIn

PPP står för Purchasing Power Parities, eller köpkraft som det heter på svenska. Vid mätningen av BNP med hjälp av PPP, tar man hänsyn till prisnivå och köpkraft i varje land vid beräkningen. Den enhet som används (internationell dollar) har samma köpkraft i hänsyn OECD sammanställer varje år medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita i den så kallade välståndsligan. Måttet kan ses som indikation på levnadsstandarden i de olika länderna eftersom det både tar hänsyn till hur mycket som produceras per invånare och hur högt prisläget är i … konsumtion per capita Bruttonationalprodukt per capita 2014 2015 2016 2014 2015 2016; Norge: 135: 135: 133: 176: 161: 148: Luxemburg: 138: 135: 132: 270: 267: 258: Schweiz: 131: 131: 128: 165: 166: 161: Tyskland: 124: 122: 122: 126: 124: 123: Österrike: 122: 121: 119: 130: 130: 128: Storbritannien: 115: 115: 116: 109: 108: 107: Finland: 114: 114: 114: 111: 109: 109: Island: 113: 112: 114: 119: 123: 128: … 231,2 BNP i fasta priser. Källa: SCB samt beräkningar av Ekonomifakta.