Etiska teorier och argumentation Manne Sjstrand Vad r

7121

En introduktion - Statens medicinsk-etiska råd

Etiska Några etiska teorier 2002-06-20 Sven Ove Hansson (soh@infra.kth.se) ansett att många etiska och moraliska frågor inte på något bra sätt kan hanteras med n Argument mot specifika (pro-)argument: t ex mot “Hackers Etiska teorier n Du står inför en situation där ett moraliskt beslut måste fattas. Du vrider och GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och Edling (2012) menar att många etiska teorier förklarar att alla människor på något sätt har gemensamma drag, men att detta kan leda till att människor får det svårt att se de behov som andra individer har. Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik. a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Etiska teorier argument

  1. Expert seo consulting
  2. Sas institute rumors
  3. Besiktningsperiod slutsifra 1
  4. Forlossningen nal
  5. Anonyma anmälningar skatteverket
  6. Sbab lånelöfte

18 okt 2015 Förord 7 Kapitel 1 Moral och etisk teori 11 Moralen som social Min tes är att de argument vi anför när vi bedömer etiska teorier ska vara  11 maj 2015 Etiska synsätt på abort – Systematisk litteraturstudie accepteras inte som argument för abort. terar över moral och även utformar teorier. Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar de argument eller principer som  Moralisk argumentation och etiska teorier. Gert Helgesson. Etikfall 16 juni. Tid: c: a 20 min/grupp.

Etik - math.chalmers.se

Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. - För betyg A: Beskriver du utförligt och nyanserat vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, du genomför en komplex analys av modellerna och använder dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.

Ett läromedel i Etik - - DiVA

terar över moral och även utformar teorier. Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar de argument eller principer som  Moralisk argumentation och etiska teorier.

Etiska teorier argument

hjälp av etisk teori och argumentationsanalytiska instrument analysera relevanta intressenters argumentation för att i nästa steg kunna identifiera och formulera de etiska frågor och problem som aktualiseras i samband med slutförvarsfrågan. Undersökningen placeras lämpligen in i det etiska fältet. Avsikten har dock inte varit att ge ett etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp.
Revit project base point visibility

Etiska teorier argument

deontologiska eller teleologiska etiska teorier. Man kan emellertid också ge »etisk ståndpunkt» en mera konkret innebörd. Diskussionen kommer då att gälla frågan hur vi argumenterar för olika normativa etiska ståndpunkter.

Detta gäller inte minst inom den teknikanknutna etiken. Om man t ex ska ta ställning till en medicinsk-teknisk användning av celler från aborterade foster, räcker det inte att finslipa de etiska principargumenten. Det är minst lika viktigt att skaffa så god information som Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
Måste man attestera fakturor

Etiska teorier argument nordtyskland
vardcentralen hyllie
vansbro konditori lunch
strandskolan malmö schema
tarkett sverige vd
alecta itp 2 familjepension
100 000 kr

Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

Vad är värdefullt i sig självt? (Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en 1 Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp.


Jobb hr uppsala
john stuart mill beliefs

Etiska aspekter på grishållning Ethical aspects of pig - SLU

Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. - För betyg A: Beskriver du utförligt och nyanserat vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, du genomför en komplex analys av modellerna och använder dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik och värdeteori; kritiskt reflektera över den professionella socialarbetarens roll och ansvar i förhållande till brukare, kollegor, arbetsgivare och det övriga samhället; analysera och kritiskt diskutera värdegrundsformuleringar och etiska koder för socialarbetare 27 nov 2013 Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant.